Definicja pojęcia - Audyt UX

Audyt UX (audyt użyteczności) - analiza ekspercka stanowiąca kompleksową ocenę serwisu internetowego pod kątem zgodności z oczekiwaniami, preferencjami oraz przyzwyczajeniami jego użytkowników. Audyt użyteczności pozwala sprawdzić, czy dany serwis odpowiada potrzebom odbiorców oraz wskazuje, co można zmienić, żeby korzystanie z niego spowodowało wzrost satysfakcji użytkowników.

Audyt UX obejmuje następujące obszary serwisu:

  • system nawigacji,

  • strukturę strony głównej,

  • kompozycję i sposób przekazania informacji użytkownikowi,

  • zrozumiałość informacji (m.in. stosowane nazewnictwo, klarowność treści),

  • użyteczność formularzy,

  • położenie i wygląd przycisków/elementów klikalnych na stronie,

  • wersję mobilną strony ze wskazaniem na najważniejsze elementy wpływające na konwersję.

Audyt użyteczności może być przeprowadzany przy użyciu różnych metod, ale podstawę stanowią trzy narzędzia, z których należy zastosować w trakcie audytu co najmniej dwa:

  • analiza heurystyczna (heuristic evaluation),

  • wędrówka poznawcza (cognitve walkthrough),

  • lista kontrolna (usability checklist).