Definicja pojęcia - Audyt UX

Audyt UX (audyt użyteczności) – analiza ekspercka stanowiąca kompleksową ocenę serwisu internetowego pod kątem zgodności z oczekiwaniami, preferencjami oraz przyzwyczajeniami jego użytkowników. Audyt użyteczności pozwala sprawdzić, czy dany serwis odpowiada potrzebom odbiorców oraz wskazuje, co można zmienić, żeby korzystanie z niego spowodowało wzrost satysfakcji użytkowników.
Audyt UX obejmuje następujące obszary serwisu:

  • system nawigacji,
  • strukturę strony głównej,
  • kompozycję i sposób przekazania informacji użytkownikowi,
  • zrozumiałość informacji (m.in. stosowane nazewnictwo, klarowność treści),
  • użyteczność formularzy,
  • położenie i wygląd przycisków/elementów klikalnych na stronie,
  • wersję mobilną strony ze wskazaniem na najważniejsze elementy wpływające na konwersję.

Audyt użyteczności może być przeprowadzany przy użyciu różnych metod, ale podstawę stanowią trzy narzędzia, z których należy zastosować w trakcie audytu co najmniej dwa:

  • analiza heurystyczna (heuristic evaluation),
  • wędrówka poznawcza (cognitve walkthrough),
  • lista kontrolna (usability checklist).

Sprawdź co to znaczy:

Słownik SEO / SEM

SEO, SEM... Zastanawiacie się, co to oznacza? A może chcecie dowiedzieć się co to jest "Artykuł Sponsorowany"? Dobrze trafiliście!

Nasze najnowsze artykuły