Definicja pojęcia - RWD

RWD (Responsive Web Design, strona responsywna) – strona internetowa zaprojektowana w taki sposób, że może dostosowywać się do rozdzielczości ekranu dowolnych urządzeń stacjonarnych i mobilnych do przeglądania internetu, takich jak np. laptopy, tablety czy smartfony.
W związku ze zróżnicowaniem urządzeń do korzystania z zasobów internetu poprawność wyświetlania się stron nie zawsze jest zadowalająca. W sytuacji, gdy wielu internautów posiada smartfony o znacznie mniejszej rozdzielczości ekranu, nie wystarczy stworzenie jednej klasycznej strony, która jest przejrzysta i czytelnie się wyświetla na monitorze komputera, laptopa lub jednej rozdzielczości wybranego urządzenia mobilnego.
RWD to odpowiednio dostosowany szablon strony internetowej, który może posiadać jeden adres URL dla wszystkich urządzeń i na ekranie każdego z nich będzie się wyświetlać bez żadnych defektów. Strona responsywna na różnych urządzeniach może się różnić wyglądem, nawigacją czy w nieznacznej mierze zawartością, ale nadal pozostaje tą samą stroną identyfikowaną przez odbiorców. Jako Responsive Web Design można utworzyć stronę internetową o dowolnym charakterze, taką jak np. witryna informacyjna, firmowa, sklep internetowy czy blog.
Bezdyskusyjne walory strony responsywnej to:

  • optymalne dostosowanie do możliwości urządzeń o różnych parametrach, takich jak komputery, laptopy, tablety i smartfony;
  • jeden adres URL bez względu na to, na jakim urządzeniu użytkownik przegląda zawartość witryny;
  • jeden panel CMS, który umożliwia skuteczne zarządzanie treścią strony.

Responsywność dowolnej strony internetowej można przetestować przy użyciu darmowego narzędzia Google, które dostępne jest pod adresem: search.google.com/test/mobile-friendly.

Sprawdź co to znaczy: