Kontakt

SIEDZIBA

Kompan.pl Sp. z o.o.

ul. Puławska 233 lok. K

02-715 Warszawa

NIP: 525 22 89 623

REGON: 015661589

Numer KRS: 0000201051 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Oddziały


Poznań

ul. Głogowska 74/2
60-741 Poznań
tel. 616227249
poznan@kompan.pl

Katowice

ul. Mariacka 4
40-014 Katowice
tel 327506115
katowice@kompan.pl

Wrocław

ul. Legnicka 62/lok.111
54-204 Wrocław
tel. 717368198
wroclaw@kompan.pl

Gdynia

ul. Świętojańska 59/8
81-391 Gdynia
tel. 587311215
gdynia@kompan.pl