Kontakt

SIEDZIBA

Kompan.pl Sp. z o.o.

ul. Puławska 233 lok. K

02-715 Warszawa

NIP: 525 22 89 623

REGON: 015661589

Numer KRS: 0000201051 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


Oddziały


Poznań

ul. Głogowska 74/2
60-741 Poznań
tel. 616227249
poznan@kompan.pl

Katowice

ul. Mariacka 4
40-014 Katowice
tel 327506115
katowice@kompan.pl

Wrocław

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 12 IV piętro
50-381 Wrocław
tel. 717368198
wroclaw@kompan.pl

Gdynia

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 13
81-383 Gdynia

tel. 587311215
gdynia@kompan.pl