Definicja pojęcia - Bounce rate

(Współczynnik odrzuceń) to pojęcie wykorzystywane w marketingu internetowym, dotyczące analizy ruchu w sieci. Odrzuceniem określa się sesję użytkownika w witrynie ograniczoną do jednej strony. Do odrzuceń zalicza się te sesje, podczas których zostało uruchomione tylko jedno żądanie do serwera np. gdy użytkownik wyświetla pojedynczą stronę w witrynie, a następnie opuszcza ją bez wywoływania w ramach tej sesji żadnych innych żądań wysyłanych do serwera .
Współczynnik odrzuceń to liczba sesji ograniczonych do jednej strony podzielona przez liczbę wszystkich sesji, czyli odsetek wszystkich sesji w witrynie, podczas których użytkownicy wyświetlali tylko jedną stronę, uruchamiając zaledwie pojedyncze żądanie do serwera.

Sprawdź co to znaczy: