Definicja pojęcia - Audyt SEO

Audyt SEO (zalecenia optymalizacyjne, audyt serwisu) – szereg czynności podjętych przez audytora w celu przeprowadzenia dogłębnej i wnikliwej analizy strony internetowej wraz z jej elementami składowymi pod kątem widoczności witryny w wynikach wyszukiwania. Celem realizacji audytu jest odnalezienie i wskazanie mocnych oraz słabych stron danej witryny. Wynik analizy prezentowany jest zlecającemu audyt serwisu w postaci raportu zawierającego listę zaleceń optymalizacyjnych, czyli spostrzeżeń audytora obejmujących listę tych błędów, których usunięcie wpłynie na poprawę pozycji strony w SERP.

Sprawdź co to znaczy:

Brak powiązań