Definicja pojęcia - Webinar

Webinar to szkoleniowe bądź informacyjne seminarium internetowe, które jest przeprowadzane w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii webcast. Celem marketingowym webinarium jest ukryta i niewyrażona bezpośrednio intencja. Wykorzystanie za pomocą przeglądarki internetowej transmisji online z prezentacjami audio i wideo daje możliwość pozostawania wykładowcy w stałym kontakcie z uczestnikami webinaru oraz wchodzenie z nimi w bezpośrednią interakcję. Ze względu na charakter webinaru podstawową formą przedstawiania materiału szkoleniowego są prezentacje multimedialne w czasie rzeczywistym. Często jednak wykładowcy przygotowują również materiały uzupełniające, takie jak artykuły eksperckie, bibliografia czy ćwiczenia szkoleniowe.

Webinaria organizowane są w celu budowania świadomości marki na rynku oraz wzbogacania jej profilu eksperckiego. Stwarza to firmie szansę stania się autorytetem w branży, w której działa. Inną korzyścią uczestniczenia w seminariach internetowych jest wzmacnianie jej relacji z dotychczasowymi klientami. Z kolei nowi klienci otrzymują w ten sposób możliwość lepszego poznania i oceny marki.

Sprawdź co to znaczy: