Definicja pojęcia - Reklamy wideo

Reklamy wideo (Video ads) – format reklam służący do promowania treści wideo znajdujących się w serwisie YouTube. Reklamy wideo można wyświetlać zarówno w YouTube, jak i w witrynach partnerów wideo oraz w należących do sieci reklamowej Google aplikacjach na urządzenia stacjonarne i mobilne. Dostępne w Google AdWords reklamy wideo są wyświetlane na stronie głównej YouTube, w wynikach wyszukiwania oraz w oknie odtwarzacza podczas emisji filmu. Formaty reklam wideo dostępne w Google Ads to: reklamy TrueView In-Stream, reklamy wideo TrueView Discovery i reklamy w przerywniku.

Sprawdź co to znaczy: