Definicja pojęcia - Ban

Ban (ban Google, ban od Google, wykluczenie z indeksu, zbanować) - forma kary nakładanej przez Google na stronę internetową za stosowanie praktyk niezgodnych z ustalonymi przez firmę wytycznymi dla webmasterów. Ban od Google można otrzymać za ukrywanie treści na stronie (np. za pomocą tekstu w kolorze tła), powielanie treści, maskowanie zawartości (czyli przedstawianie innej zawartości strony użytkownikom, a innej wyszukiwarkom) czy korzystanie z systemu wymiany linków. Zbanowany serwis nie jest widoczny dla robotów wyszukiwarek internetowych, a w konsekwencji staje się wykluczony z indeksu i nie pojawia się w wynikach wyszukiwania. Ban Google powoduje więc niewidoczność serwisu dla użytkowników.