Definicja pojęcia - Artykuł sponsorowany

Artykuł sponsorowany – forma subtelnej reklamy w serwisie internetowym lub prasie polegająca na publikacji profesjonalnego artykułu zawierającego wartościową dla czytelnika treść. Od tradycyjnego artykułu odróżnia go umieszczenie grafiki, logotypu lub linku promującego dany produkt lub usługę.
Zawartość merytoryczna artykułu musi odnosić się do informacji aktualnych i wzbudzających zainteresowanie potencjalnych odbiorców. Artykuł sponsorowany nie może reklamować niczego w sposób nachalny, ponieważ jego zadaniem jest jedynie przyciągnięcie uwagi klienta i wywołanie w nim chęci bliższego zapoznania się z określonym produktem. Dlatego treść tekstu powinna subtelnie nawiązywać do promowanego produktu lub usługi, np. reklamując rowerki dziecięce można napisać artykuł o korzyściach dla zdrowia wynikających z ruchu na świeżym powietrzu albo o różnych formach rekreacji rodzinnej. Artykuły sponsorowane wykorzystuje się w internecie do budowania sieci wartościowych linków.
Zgodnie z obowiązującym prawem prasowym, artykuł sponsorowany musi być wyszczególniony wśród innych publikowanych tekstów poprzez opisanie go jako artykuł sponsorowany. Jednocześnie ważne jest, żeby jego treść nie wywoływała w odbiorcach skojarzeń z działaniami marketingowymi, ponieważ często wzbudzają one dużą niechęć.

Sprawdź co to znaczy: