Definicja pojęcia - Case study

Case study (analiza przypadku, studium przypadku, kejs) – metoda prezentacji, która opiera się na opisie pojedynczego zdarzenia i pozwala odbiorcom na wyciąganie wniosków związanych z przyczynami danego zjawiska i jego skutkami. Analizę przypadku wykorzystuje się do przedstawienia kompetencji firmy w konkretnym obszarze jej działalności oraz edukowania klientów. Kejs jest świetnym sposobem na przedstawienie potencjalnemu klientowi korzyści płynących ze współpracy z firmą. Zobrazowanie osiągniętych rezultatów w podobnym przedsięwzięciu przeprowadzonym dla konkretnego innego klienta (np. wdrożenia produktu), w sugestywny, realistyczny i przekonujący sposób dostarcza informacji o efektach, jednocześnie budując markę. Studium przypadku posługuje się liczbami i systematyzuje wyniki w postaci tabel i wykresów, ale także elementów graficznych w interesujący i obrazowy sposób prezentujących dane.

Sprawdź co to znaczy:

Słownik SEO / SEM

SEO, SEM... Zastanawiacie się, co to oznacza? A może chcecie dowiedzieć się co to jest "Artykuł Sponsorowany"? Dobrze trafiliście!

Nasze najnowsze artykuły