Definicja pojęcia - Targetowanie

To proces polegający na przeprowadzeniu selekcji odbiorców przez reklamodawców w celu określenia docelowej grupy konsumentów, która w największym stopniu jest zainteresowana reklamowanym produktem.

Targetowanie w mediach tradycyjnych polega głównie na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do grupy odbiorców, która będzie skłonna zakupić reklamowany produkt, bądź usługę. Do najważniejszych kryteriów należą między innymi:

wybór medium – w zależności od reklamowanego produktu
czas emisji reklamy – np. reklama zabawek przed dobranocką
kontekst emisji reklamy – np. reklama piwa w przerwie meczu
W Internecie, targetowania używa się przede wszystkim do określenia kim są odbiorcy danej formy reklamowej. Przykładowo w mailingu targetowanie polega na określeniu odbiorców według wieku, płci czy miejsca zamieszkania.
Reklamodawcy sami w swoim zakresie mogą targetować swoje kampanie reklamowe w internecie poprzez wybór serwisów, w których będzie emitowana reklama.

Sprawdź co to znaczy: