Definicja pojęcia - Pay Per Sale

Pay Per Sale (PPS) – rodzaj programu, który łączy się z przyznaniem partnerowi odpowiedzialnemu za reklamę określonego procentu od sumy sprzedaży. PPS jest więc swoistą premią za skuteczne działania promocyjne.

Sprawdź co to znaczy: