Definicja pojęcia - HTML

(HyperText Markup Language) jest to język opisowy określający strukturę strony sieci Web. Jest standardowym językiem znaczników dla dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w przeglądarce internetowej: umożliwia użytkownikowi tworzenie i struktury sekcji, akapitów, nagłówków, linków do stron internetowych i aplikacji. HTML nie jest językiem programowania i nie ma możliwości tworzenia funkcji dynamicznych, jednak umożliwia organizowanie i formatowanie dokumentów, podobnie jak w programie Microsoft Word. Może być wspierany przez technologie takie jak kaskadowe arkusze stylów (CSS) oraz języki skryptowe takie jak JavaScript.

Sprawdź co to znaczy: