Definicja pojęcia - CSS

(Cascading Style Sheets, kaskadowe arkusze stylów) To język programowania, który służy do opisu formy prezentacji WWW. Język ten został stworzony głównie po to, aby odseparować strukturę dokumentu od formy jego prezentacji. Zwiększa to zakres dostępności strony, zmniejsza zawiłość dokumentu, zwiększa elastyczność strony i ułatwia wprowadzanie zmian w strukturze dokumentu. CSS można w uproszczeniu przedstawić jako zbiór reguł opisujących, jak dany element powinien wyglądać. Style CSS można tworzyć ręcznie lub wykorzystać w tym celu specjalnie do tego stworzone edytory. Języki CSS, HTML oraz JavaScript należą do tzw. “wielkiej trójki” programisty Frontend. Ich znajomość pozwala tworzyć interaktywne i dynamiczne strony internetowe.

Sprawdź co to znaczy:

Słownik SEO / SEM

SEO, SEM... Zastanawiacie się, co to oznacza? A może chcecie dowiedzieć się co to jest "Artykuł Sponsorowany"? Dobrze trafiliście!

Nasze najnowsze artykuły