Klient: IBL

Instytut Badań Literackich, jedna z najstarszych placówek Państwowej Akademii Nauk. Wyzwania, jakie przed nami stały to przede wszystkim analiza potrzeb i przygotowanie pełnej architektury platformy IBL.waw.pl.

Co zrobiliśmy?

Zakres naszych prac obejmował: przygotowanie i wdrożenie platformy IBL.waw.pl (w tym: archiwum.ibl.waw.pl, lik.ibl.waw.pl, animalstudies.ibl.waw.pl, mechanizmy zamówieniowe wydawnictwo.ibl.waw.pl), rebranding logotypu, web design, system obsługi studiów doktoranckich, sekcje eksperckie, mechanizmy obsługi studiów - proces rejestracji, wewnętrzne mechanizmy komunikacji Sekretariat - Doktorant oraz Wykładowca - Student.

Rezultat

Efektem prac jest nowoczesna i przejrzysta platforma, która usprawniła komunikację między poszczególnymi grupami użytkowników oraz w czytelny sposób prezentuje ofertę IBL PAN.