Definicja pojęcia - ROI

ROI (Return On Investment, zwrot z inwestycji) – metoda stosowana do oceny opłacalności projektów IT, marketingowych i szkoleniowych. ROI pozwala oszacować stosunek osiągniętych zysków do poniesionych przez firmę kosztów inwestycji. Zwrot z inwestycji pokazuje, jaka jest opłacalność i efektywność działań podejmowanych przez podmiot gospodarczy. W przypadku marketingu internetowego ROI oznacza wskaźnik obrazujący stosunek zysków do środków finansowych przeznaczonych na reklamę. Wzór obliczania wskaźnika ROI wyraża formuła: ROI = Zn/K, przy czym „Zn” znaczy zysk netto, a „K” kapitał, czyli zainwestowane środki finansowe.  

Sprawdź co to znaczy:

Brak powiązań