Czym jest lejek marketingowy? Jakie są jego kluczowe etapy?

Czym jest lejek marketingowy? Jakie są jego kluczowe etapy?

Lejek sprzedażowy to model lub proces przedstawiający ścieżkę, jaką podejmują potencjalni klienci od momentu pierwszego kontaktu z firmą lub produktem aż do finalizacji zakupu. Nazwa lejek odnosi się do kształtu tego modelu, który jest szeroki na początku i stopniowo zwęża się, odzwierciedlając zmniejszającą się liczbę klientów na kolejnych etapach procesu sprzedaży.

Lejek sprzedażowy jest stosowany w marketingu i sprzedaży do planowania, monitorowania i optymalizacji procesu zdobywania klientów. 

Etapy lejka sprzedażowego

Etapy lejka sprzedażowego mogą nieco się różnić w zależności od branży, strategii sprzedażowej i specyfiki produktu lub usługi. Najczęściej są to jednak:

Świadomość (Awareness)

Pierwszy etap lejka sprzedażowego polegający na przyciąganiu uwagi potencjalnych klientów i budowaniu świadomości wobec firmy, produktu lub usługi. Może to obejmować działania marketingowe, takie jak reklamy, media społecznościowe, marketing treści, wystawy handlowe itp. Celem jest dotarcie do jak największej liczby osób zainteresowanych.

Zainteresowanie (Interest)

Na tym etapie potencjalni klienci wyrażają zainteresowanie ofertą firmy. Mogą to być osoby, które odwiedziły stronę internetową, zapisali się na newsletter, pobrali materiały informacyjne lub wyraźnie wykazują zainteresowanie danym produktem lub usługą. Istotne jest dostarczanie dodatkowych informacji i treści, które zaspokajają ich potrzeby i pomagają budować większe zainteresowanie.

Ocena (Evaluation)

W tej fazie potencjalni klienci badają ofertę firmy bardziej szczegółowo. Porównują różne opcje, analizują funkcje, korzyści, ceny, opinie innych klientów itp. Mogą również kontaktować się z firmą w celu uzyskania dodatkowych informacji lub odpowiedzi na pytania. Celem dla firmy jest przekonanie klientów, że oferowany produkt lub usługa jest najlepszym rozwiązaniem dla ich potrzeb.

Decyzja (Decision)

W tym etapie potencjalni klienci podejmują decyzję o zakupie. Mogą to być osoby, które dokonują zakupu online, kontaktują się z przedstawicielem handlowym, zapisują się na usługę lub podejmują inną pożądaną akcję. Firmy powinny ułatwić klientom podjęcie decyzji, dostarczając jasne informacje, oferty promocyjne, gwarancje jakości itp.

Finalizacja (Purchase)

To ostatni etap lejka sprzedażowego, w którym klient dokonuje zakupu. Klient staje się pełnoprawnym klientem firmy i otrzymuje zamówiony produkt lub usługę. Istotne jest zapewnienie pozytywnego doświadczenia zakupowego, szybkiej i łatwej transakcji oraz obsługi klienta.

Niektóre modele lejka sprzedażowego mogą również obejmować dalsze etapy, takie jak utrzymanie klienta, sprzedaż ponowna lub polecenia. Istnieje również możliwość, że niektórzy potencjalni klienci mogą opuścić lejek na wcześniejszych etapach i nie dokonać zakupu. Dlatego ważne jest monitorowanie wskaźników konwersji na poszczególnych etapach lejka, aby identyfikować obszary, które wymagają ulepszeń.

Zalety lejka marketingowego 

Lejek marketingowy posiada wiele zalet. Oto kilka z nich:

 • Klarowna ścieżka sprzedaży

  Lejek marketingowy zapewnia strukturalną i klarowną ścieżkę sprzedaży, która pomaga firmom zrozumieć, jak potencjalni klienci przechodzą przez różne etapy procesu zakupowego. Dzięki temu możliwe jest lepsze zrozumienie, jak skutecznie prowadzić klientów przez cały proces i dostosować działania marketingowe odpowiednio do każdego etapu.
 • Skupienie na wartości dla klienta

  Lejek sprzedażowy skupia się na zapewnieniu wartości dla klientów na każdym etapie. Pozwala to firmom skupić się na budowaniu zaufania, dostarczaniu odpowiednich informacji i rozwiązywaniu problemów klientów. Koncentracja na wartości zwiększa szanse na konwersję klientów i budowanie długotrwałych relacji.
 • Optymalizacja procesu sprzedaży

  Analiza lejka sprzedażowego umożliwia identyfikację obszarów, w których proces sprzedaży może być zoptymalizowany. Poprzez monitorowanie wskaźników konwersji na poszczególnych etapach, firmy mogą identyfikować problemy i wprowadzać ulepszenia, aby zwiększyć efektywność całego procesu.
 • Lepsze zarządzanie potencjalnymi klientami

  Lejek sprzedażowy pomaga w zarządzaniu potencjalnymi klientami, śledzeniu ich postępów i utrzymywaniu kontaktu na różnych etapach. Dzięki temu możliwe jest dostosowywanie działań marketingowych i sprzedażowych do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów, co prowadzi do większej skuteczności i wyższych szans na sukces.
 • Mierzenie i analiza wyników

  Lejek marketingowy zapewnia ramy do mierzenia i analizowania wyników działań marketingowych i sprzedażowych. Możliwość śledzenia konwersji na poszczególnych etapach lejka umożliwia ocenę skuteczności kampanii i identyfikację obszarów, które wymagają ulepszeń. To z kolei pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji i optymalizację strategii marketingowej.

Podsumowanie

Lejek marketingowy stanowi podstawę efektywnej strategii sprzedażowej. Kluczowe etapy, takie jak świadomość, zainteresowanie, rozważanie, decyzja i lojalność, pomagają firmom w prowadzeniu potencjalnych klientów od momentu pierwszego kontaktu aż do zakupu i długoterminowej relacji. Ważne jest dostarczanie wartościowych treści, budowanie zaufania i zapewnianie dodatkowych zachęt, aby zwiększyć szanse na sukces w sprzedaży. Pamiętajmy, że lejek marketingowy to proces, który wymaga stałego monitorowania, testowania i optymalizacji w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Adelajda Truścinska
Project Manager