Analiza SWOT strony internetowej

Analiza SWOT strony internetowej

Analiza SWOT staje się coraz bardziej powszechna w biznesie internetowym, co może zazębiać się działaniami prowadzonymi w zakresie pozycjonowania. Chociaż pierwotnie analiza SWOT używana była do badania i identyfikowania wartości firm, narzędzie to coraz częściej wykorzystywane jest do interpretacji mocnych i słabych stron sklepów internetowych. Sumiennie wykonana analiza SWOT może stać się cennym źródłem wiedzy, która dostarczy zupełnie nowych wniosków, aniżeli te, które wydawały nam się dotychczas oczywiste. Dlaczego analiza SWOT strony internetowej jest potrzebna i jak ten proces powinien wyglądać?

Co to jest analiza SWOT strony internetowej?

SWOT czyli Strengths, Weakness, Opportunities i Threats. W skrócie, jest to analiza mocnych i słabych stron witryny internetowej oraz możliwości i zagrożeń w związku z jej rozwojem. Dane te mogą być wykorzystywane do porównywania domeny z konkurencją oraz do określenia planu strategicznego w działaniach marketingowych w Internecie. Dzięki metodzie SWOT, możesz realistycznie, w oparciu o dane, fakty, mocne i słabe strony ocenić jakość strony internetowej. 

 • S – Strengths, czyli mocne strony witryny internetowej. 
 • W – Weaknesses, czyli słabe strony witryny internetowej. 
 • O – Opportunities, czyli możliwości, które witryna może wykorzystać na swoją korzyść, aby pomóc w osiągnięciu celów.
 • T – Threats, czyli elementy pozostające poza Twoją kontrolą, które mogą powodować problemy i uniemożliwiać witrynie osiągnięcie jej celów biznesowych.

Kiedy powinno się przeprowadzić analizę SWOT?

Analiza SWOT powinna być przeprowadzana w konkretnych momentach działania firmy, a szczególnie witryny lub sklepu internetowego. Jest ona korzystna w momencie, kiedy podejmujesz się przeglądu strategii pod kątem realizacji celów na najbliższy rok, okres lub określasz nowy budżet lub chcesz uzasadnić istniejące wydatki. Jeśli Twoja witryna osiąga słabe wyniki organiczne i jest coraz gorzej widoczna, również wskazanie słabości i plusów jest ważne. Analiza SWOT jest również ważna, gdy Gdy w Twojej branży następują jakieś większe zmiany lub gdy potrzebujesz dokładnej analizy konkurencji. Dodatkowo SWOT może być przydatne jako uzupełnienie optymalizacji sklepu internetowego pod względem SEO

kiedy analiza swot

Analiza SWOT obejmuje dość szeroki zakres działań i może przydać się w każdym aspekcie działania sklepy internetowego. Chociaż zasady tworzenia analizy SWOT są dość sztywne i nie ewoluują, to idealnie współgrają z SEO, które podlega nieustannym zmianom dyktowanym przez algorytm wyszukiwarki. 

Przykład analizy SWOT

1. Strenghts, czyli przykładowe mocne strony witryny internetowej względem konkurencji. Są to elementy, które pomogą szybko osiągnąć cele biznesowe. Mocne strony są czynnikiem wewnętrznym, czyli takim, na których zmianę masz wpływ. Mogą to by np.:

 • Dobry UX strony, czyli strona zaprojektowana pod użytkownika,
 • Strona świetnie wyświetla się na urządzeniach mobilnych, co potwierdzają wskaźniki w Google PageSpeed Insights, 
 • Aktualne i użyteczne treści, które osiągają świetne wyniki wyszukiwalności i klikalności,
 • Treści, które konwertują,
 • Prosty i szybki proces realizacji transakcji w sklepie internetowym.

2. Weaknesses, czyli kolejny wskaźnik, na który masz bezpośredni wpływ. Obejmuje on niekorzystne czynniki zawarte na stronie, często w porównaniu z konkurencją, które mogą utrudniać postęp w osiągnięciu celów. Wynik można osiągnąć porównując swoją stronę do serwisu o lepszych wskaźnikach i parametrach (np. w Google PageSpeed Insights, Senuto, Semstorm). Kilka przykładów słabości, które można wykryć na witrynie:

 • Brak grafik i zdjęć na stronie, które odsyłają do innych podstron, kategorii, produktów. Mogą one być umieszczane w celu polepszenia UX strony i nawigacji,
 • Zagmatwany proces realizacji zamówienia, klientom trudno odnaleźć się w zakupie,
 • Brak aktualnego certyfikatu SSL,
 • Brak bloga, na którym regularnie publikowane byłyby zoptymalizowane artykuły.

3. Opportunities, czyli czynniki zewnętrzne mające wpływ na rozwój strony internetowej. Przykładowymi wskaźnikami są: 

 • Możliwość pozyskania dofinansowania związanego z rozwojem firmy,
 • Pozyskanie kredytu na rozwój strony internetowej,
 • Wprowadzenie modelu dropshippingu,
 • Stworzenie lub rozwój dodatkowych kanałów dotarcia do potencjalnych klientów, np. social media: YouTube, Instagram, Facebook,
 • Stworzenie serii produktów promujących Twój biznes.

4. Threats, czyli zagrożenia obejmujące wszystko to, na co nie masz wpływu, a co może przyczynić się do zmniejszenia liczby użytkowników na stronie, konwersji, czy ogólnie sprzedaży. 

 • Zagrożeniami mogą być funkcjonalności na stronie internetowej konkurencji, których Twoja strona nie posiada,
 • Pojawienie się nowych, silnych konkurentów na rynku,
 • Stale zmieniające się wymagania i oczekiwania klientów, na które nie masz wpływu,
 • Nowe zasady odnośnie prowadzenia przedsiębiorstwa nałożone przez regulacje,
 • Wirus na stronie, spam, niechciane reklamy zakłócające funkcjonowanie witryny.

Korzyści z analizy SWOT strony internetowej

Pamiętaj, że analiza SWOT nie rozwiąże wszystkich problemów Twojej strony internetowej. Ułatwi ona jednak podejmowanie strategicznych decyzji w rozwoju witryny. 

 • Analiza SWOT pozwala unaocznić największe słabości i problemy wynikające z relacją z użytkownikami, czyli polepszy UX.
 • Połączy wiele problemów Twojego przedsiębiorstwa w jeden klarowny raport. 
 • Analiza ta powinna być przeprowadzona ze współpracą z firmą zewnętrzną, np. firmą pozycjonerską. Sami często nie dostrzegamy najsłabszych punktów swojej witryny. Często z niej korzystamy, dlatego trudno nam jest wyłapać problematyczne kwestie, ponieważ już nam się opatrzyły, albo się do nich przyzwyczailiśmy. Dlatego takie świeże spojrzenie jest zawsze w cenie. 
 • Analiza SWOT łączy różne punkty widzenia i pozwala spojrzeć na domenę w sposób holistyczny, dzięki temu nie otrzymujemy wyłącznie stronniczego raportu. 
 • Nie musi być wykonana w sposób techniczny, najprostsza jej wersja nie wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego główną jej zaletą jest prostota.
 • Stanowi idealny punkt startowy do innych analiz, np. SEO, UX, map ciepła, macierzy McKinsey’a. 

Czy analiza SWOT ma znaczenie?

Niejednokrotnie jesteśmy bardzo podekscytowani tworząc sklep internetowy, o którym zawsze marzyliśmy. Analiza SWOT pozwoli nam trochę zgasić optymizm, co nie musi być wcale niczym złym. Można ją nazwać konstruktywną krytyką, która pozwoli spojrzeć na naszą stronę internetową, a wreszcie na cały biznes, nieco z boku. Ocenić go z dystansu i uzyskać cenne wnioski, mające przecież docelowo polepszyć działanie witryny. Analiza SWOT jak najbardziej może mieć znaczenie w podejmowaniu ważnych, biznesowych decyzji, nie oznacza to jednak, że powinna być jedynym wyznacznikiem, a jednym ze środków do celu. 

Musimy mieć na uwadze, że często zbyt duża liczba informacji może spowodować mylną interpretację wyników. Często dane, które otrzymujemy mogą być zbyt ogólne i nie prowadzić do żadnych konkretnych wniosków, tylko utwierdzając nas w przekonaniu, że to strata czasu. Wszystko zależy zatem od metody i sposoby podejścia do tematu. Być może w niektórych przypadkach będzie konieczne kilkukrotne wykonanie analizy SWOT i porównanie wyników. Znajdź swoją metodę i powodzenia!

Kasia Cieślik
Specjalistka ds. SEO