Definicja pojęcia - Słowa wykluczające

Słowa wykluczające (frazy wykluczające) – słowa i frazy, które są stosowane w celu powstrzymania emisji reklamy dla wszystkich zapytań, w których słowa wykluczające się pojawiają. Zastosowanie fraz wykluczających gwarantuje, że podczas kampanii reklamowej w AdWords (obecnie Google Ads) nie pojawią się nieprawidłowe lub niekorzystne dla jej powodzenia słowa kluczowe. Listy wykluczających słów lub fraz kluczowych mogą być modyfikowane i tworzone dla potrzeb kampanii marketingowej i grupy reklam.

Sprawdź co to znaczy: