Definicja pojęcia - Precle

Precle (strony preclowe, presell pages) – niskiej jakości strony online, gdzie umieszczane są teksty często niemające żadnej merytorycznej wartości, niekiedy też pozbawione drobiny sensu. Precle mogą mieć zróżnicowaną długość. Obecnie najkrótsze liczą najczęściej minimum 600 znaków ze spacjami, choć spotyka się teksty przekraczające 2000 znaków. Treść precli na ogół popisuje produkty bądź usługi oraz zawiera linki, które pełnią rolę odsyłaczy do docelowej strony lub produktu. Presell pages jest to przestarzała, choć nadal obecna forma marketingu internetowego, za który grozi kara od Google w postaci filtrów blokujących.  

Sprawdź co to znaczy: