Definicja pojęcia - Nagłówki H1 – H6

Nagłówki H1 – H6 (headlines, header tags, znaczniki nagłówkowe)- znane też jako znaczniki nagłówkowe, występują w treściach witryn. Litera H pochodzi od „header”, co oznacza nagłówek. Nagłówki są tytułami, podtytułami i śródtytułami, które oznacza się od wartości H1 do H6. Język HTML przewiduje tylko 6 stopni nagłówków, które w zupełności wystarczają do określenia zawartości tekstowej na stronie.
Znacznik H1 określa nagłówek poziomu pierwszego, czyli jest najbardziej istotny. Elementy, które oznacza się jako H2, są mniej ważne, H3 jeszcze mniej itp. – im niższy numer, tym nagłówek traci na znaczeniu. Chcąc osiągnąć jak najwyższe wyniki w pozycjonowaniu, trzeba zadbać o to, żeby znacznik H1 określał najważniejszą zawartość witryny, ponadto powinien być wyróżniony poprzez skorzystanie z większego formatu czcionki niż użyto do pozostałych treści zawartych na stronie. Znacznik H1 ma najważniejsze znaczenie z punktu widzenia SEO. Pozostałe, mniej istotne, stanowią uzupełnienie. Mimo że nie ma konieczności używania wszystkich sześciu tagów H1 – H6, to ich obecność może mieć wpływ na wyniki w wyszukiwarkach.

Sprawdź co to znaczy: