Definicja pojęcia - Direct Admin

Direct Admin (panel zarządzania serwerem) – panel, który umożliwia wykonanie czynności wymagających w przypadku braku znajomości obsługi systemu w trybie tekstowym. Są to m. in. zadania takie jak: osobny backup, tworzenie i zarządzanie bazami danych, zarządzanie domenami oraz tworzenie kont FTP i pocztowych w obrębie serwera.
Direct Admin obok CPanel jest jednym z najprostszych paneli zarządzania serwerem.

Sprawdź co to znaczy: