Definicja pojęcia - PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) – jeden z języków programowania, który oznacza budowanie aplikacji w oparciu o czas rzeczywisty oraz korzystający z analizy nowych witryn online. PHP może odbywać się za pomocą skryptu programowania, mającego bardzo szerokie zastosowanie. Skrypt PHP pozwala między innymi na tworzenie programów pracujących w trybie graficznym oraz na przetwarzanie danych z poziomu wiersza poleceń. Skrypty PHP są umiejscowione w plikach tekstowych, co umożliwia dynamiczne generowanie stron. Funkcjonalność skryptu PHP została podzielona na kilka części (cztery moduły rdzenia, repozytorium PEAR i repozytorium PECL), które różnią się od siebie dostępnością dla osób zajmujących się programowaniem. Warto nadmienić, że skrypty PHP w działaniu i funkcjonalności przypomina rzadziej spotykane narzędzie o nazwie Server Side Includes.

Sprawdź co to znaczy: