Definicja pojęcia - Maksymalny CPC

Maksymalny CPC (maksymalny koszt kliknięcia, maximum cpc bid) – jest to pojęcie określające najwyższą kwotę, za którą reklamodawca zgodził się zapłacić za każde kliknięcie w baner reklamowy. Maksymalny koszt kliknięcia na ogół nie jest jednoznaczny z realnym kosztem kliknięcia, który jest niższy od najwyższego. Maksymalny CPC określa się indywidualnie w zależności od poziomu fraz kluczowych i grup reklam.

Sprawdź co to znaczy: