Definicja pojęcia - ISP

jest to skrót od Internet Service Provider, który możemy przetłumaczyć na język polski jako “dostawca usług internetowych”. Mówiąc inaczej, jest to firma, która przydziela dostępu do sieci zarówno osobom fizycznym, jak i innym jednostkom gospodarczym. Działania ISP polegają głównie na tworzeniu sieciowych połączeń lokalnych lub krajowych, które dają użytkownikom możliwość komunikacji i przesyłania danych. Do zadań ISP należą między innymi: hosting, przekierowywanie ruchu internetowego, utrzymywanie infrastruktury technologicznej, rejestracja domen oraz dostarczanie usług e-mail. Dostawcy usług internetowych mają również miejsca, w których są routery i serwery sieciowe. Określane są jako punkty obecności – PoP (Point of Presence).

Sprawdź co to znaczy: