Definicja pojęcia - Grupa docelowa

(Target, grupa odbiorców) Jest to konkretna grupa ludzi, która potencjalnie może być zainteresowana usługą lub produktem przedsiębiorstwa. Określenie grupy docelowej bazuje na kryteriach tj. dane geograficzne, demograficzne, psychograficzne, behawioralne. Zawężenie targetu jest częścią szerszej strategii marketingowej – segmentacji rynku, która pozwala wyodrębnić osoby, które będą najbardziej podatni na reklamę, skłonne skorzystać z naszych usług lub zakupić nasze produkty.

Sprawdź co to znaczy:

Brak powiązań