Definicja pojęcia - Newsletter

Newsletter – jest rodzajem internetowej gazetki, która jest rozsyłana do użytkowników sieci. Aby otrzymywać newsletter, należy wcześniej wyrazić na to zgodę. W przypadku rezygnacji należy dostarczyć stosowną informację do nadawcy. Newsletter, tak jak klasyczne gazetki reklamowe, łączy w sobie treści graficzne z językowymi. Na ogół zawarte tam informacje informują o promocjach, wyprzedażach, kodach rabatowych i nowych produktach. Spotyka się też newslettery wysyłane przez blogi internetowe, kiedy pojawia się nowy materiał. Korespondencja w formie newslettera na ogół jest cykliczna i przybiera krótką formę. Niekiedy spotyka się obszerniejsze biuletyny, prezentujące treści w sposób analizujący szeroką problematykę, będące formą poradników. Newsletter ma za zadanie zarówno utrzymać dotychczasowych konsumentów, jak również służy do zdobywania nowej klienteli, która niedawno wyraziła zainteresowanie ofertą lub treścią.

Sprawdź co to znaczy:

Brak powiązań