Definicja pojęcia - KPI

KPI (kluczowe wskaźniki efektywności, key performance indicators) – to skrót oznaczający kluczowe wskaźniki efektywności, czyli wskaźnik mierzący realizację określonych wcześniej celów. Key Performance Indicators jest stosowane w wielu dziedzinach, także służy do mierzenia efektywności działań marketingowych. Punktem wyjściowym w przypadku KPI jest określenie miarodajnego celu strategicznego, na który będą się składać inne mniejsze cele (operacyjne). Każdy z wybranych punktów docelowych musi posiadać odpowiednią wartość, jaka będzie określona przez kluczowe wskaźniki efektywności. Ponadto KPI powinien być osadzony w ramach czasowych, co pozwala na analizy i porównania wyników.
Dzięki kluczowym wskaźnikom efektywności łatwo można zredukować znaczne ilości informacji, tworząc z nich mały zbiór liczb z kluczowymi informacjami. Miarodajne wyniki odzwierciedlają realizację zamierzeń i są charakterystyczne dla każdej firmy, wielkości, strategii działania czy branży. Dlatego też tworząc KPI, należy mieć na uwadze między innymi:

  • nadawanie odpowiedniego pierwszeństwa zabiegom;
  • kierunkowanie zasobów na aktywności, które są ważne przy realizacji zakładanej koncepcji;
  • prędkie podejmowanie działań dostępnych dzięki skondensowaniu najważniejszych informacji.

Sprawdź co to znaczy:

Brak powiązań