Definicja pojęcia - Analiza profilu linkowego

polega na bieżącym przeglądaniu wszystkich odnośników jakie prowadzą do danej strony. Istotnym elementem pozycjonowania strony www jest link building, czyli zdobywanie linków. Tworzony w ten sposób profil linków jest na bieżąco analizowany i aktualizowany przez roboty wyszukiwarki Google. Przeprowadzanie analizy profilu linkowego umożliwia skorygowanie dotychczasowych błędów w pozycjonowaniu, usunięcie spamerskich linków. Analiza pozwala również na zminimalizowanie zagrożenia, jakim jest nałożenie na nas kary przez Google za nienaturalne linkowanie, które polega na znacznym przyroście liczby linków prowadzących do naszej strony, w celu uzyskania lepszej pozycji w wyszukiwarce.

Sprawdź co to znaczy: