Relacje inwestorskie

Kompan.pl Sp.z o.o.

Siedziba: ul. Puławska 233 lok. K, 02-715 Warszawa, Polska

Kapitał spółki: 78 200,00 zł

Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer REGON: 015661589

Numer KRS: 0000201051

Numer NIP: 5252289623

Data rejestracji spółki: 24.03.2004

Wspólnicy:

Grzegorz Andrzej Biolik - 250 udziałów o łącznej wartości 25 000,00 zł

Mateusz Jan Ostachowski - 250 udziałów o łącznej wartości 25 000,00 zł

Internet Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - 282 udziały o łącznej wartości 28 200,00 zł

 

Internet Ventures FIZ - jeden z największych w Polsce technologicznych funduszy venture capital utworzony przez MCI Management S.A. i Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. Fundusz inwestujący w sektory m.in.: e-commerce, online marketplaces, internet of things (IoT), cloud computing, software as a service (SaaS), big data, w spółki na wczesnym etapie rozwoju oraz na etapie wzrostu z perspektywami na sukces na rynku polskim, ale także europejskim i globalnym.  Inwestycja Internet Ventures w Kompan.pl miała miejsce 2011 roku. Doświadczenie uzupełnia naszą wiedzę i daje wiele możliwości rozwoju.