Relacje inwestorskie

Kompan.pl Sp.z o.o.

Siedziba: ul. Puławska 233 lok. K, 02-715 Warszawa, Polska

Kapitał spółki: 78 200,00 zł

Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer REGON: 015661589

Numer KRS: 0000201051

Numer NIP: 5252289623

Data rejestracji spółki: 24.03.2004

Wspólnicy:

Grzegorz Andrzej Biolik - 250 udziałów o łącznej wartości 25 000,00 zł

Mateusz Jan Ostachowski - 250 udziałów o łącznej wartości 25 000,00 zł