Kontakt

SIEDZIBA

Kompan.pl Sp. z o.o.

ul. Puławska 469

02-844 Warszawa

NIP: 525 22 89 623

REGON: 015661589

Numer KRS:0000201051 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego